Kinderrommelmarkt Koningsdag 2019

social_buttons

Veel kinderen kijken uit naar 'hun' rommelmarkt op Koningsdag.Iedereen kan een plekje vinden van de Hinthamerstraat via de Markt naar het Burgemeester Loefplein.
Hartstikke leuk, helemaal gezellig wordt het wanneer we ons aan enkele spelregels houden:

• De kinderrommelmarkt is uitsluitend bedoeld voor kinderen om tweedehands goederen uit ‘eigen (particulier) bezit’ te verkopen. Het is voor volwassenen (18 jaar en ouder) dan ook niet toegestaan enigerlei waren te verkopen op, en/of in de nabijheid van de kinderrommelmarkt dan wel elders op het evenemententerrein. Ter voorbeeld: is het voor eenieder niet toegestaan om:
- nieuwe goederen, partijgoederen en/of anderszins ambulante handel te verkopen;
- alcoholische dranken en/of bederfelijke etenswaren te verkopen;
- heliumballonnen, cupcakes of andere producten in veelvoud te verkopen;
- op enigerlei wijze anderszins commerciële activiteiten te ontplooien.

Zowel Stichting Koningsdag alsook de toezichthouders van de gemeente ‘s-Hertogenbosch controleren hier streng op, waarbij desgewenst handhavend op zal worden getreden.

• Het bovenstaande betekent niet dat volwassenen kinderen niet mogen begeleiden.
• De kinderrommelmarkt is alleen toegestaan binnen het daartoe aangewezen gebied (Hinthamerpromenade, Marktstraat, Burg. Loeffplein).
• Tussen 08:00 uur en 18:00 uur kunnen kinderen hun waren verkopen.
• Het is niet toegestaan om kramen en/of partytenten op te zetten. Daarbij is het van het grootste belang om geen overlast te veroorzaken voor omwonenden en nabijgelegen winkels. Toe- en doorgangen dienen dan ook te allen tijde vrij te blijven.
• De plek waar u uw waren aanbiedt, moet zo gekozen worden dat het verkeer en voetgangers (ook mindervalide) zonder hinder en veilig kunnen passeren.
• Het (voor korte duur) plaatsen van voertuigen, aanhangwagens, tafels en dergelijke is uitdrukkelijk niet toegestaan.
• Alle aanwijzingen van Stichting Koningsdag, de politie, brandweer, stadstoezicht en/of verkeersregelaars dienen onmiddellijk te worden opgevolgd, bij gebreke waarvan voornoemde partijen handhavend op kunnen treden.
• De plek waar u uw waren heeft verkocht, moet u schoon achterlaten. Niet verkochte goederen mogen niet worden achtergelaten. Op deze wijze zorgt ieder ervoor dat de kinderrommelmarkt in de toekomst plaats kan blijven vinden.

Als wij ons allemaal aan bovenstaande spelregels houden, hebben de kinderen een geweldige kinderrommelmarkt!

Met Koninklijke groet,
Stichting Koningsdag ‘s-Hertogenbosch